• Chủ tịch / Giám đốc điều hành / Chủ doanh nghiệp
 • Công ty kỹ thuật
 • Cục quản lý môi trường nước
 • Phòng bảo vệ môi trường
 • Công ty xây dựng đô thị, cấp nước
 • Công ty dịch vụ ngành nước
 • Công ty xử lý nước thải thành phố
 • Nước máy
 • Khai thác mỏ
 • Than
 • Dầu
 • Công nghiệp hóa chất
 • Làm giấy
 • Dệt may
 • Hóa chất hàng ngày
 • Luyện kim