SEMINAR PROGRAM

Saigon Exhibition and Convention, HCMC

Time Content
10:30 - 11:00 Thứ 4, 26/06/2019
MR. PG MUKUNDAN
Secretary General, Indian Agro & Recycled Paper Mills Association (Iarpma)

Status Of Indian Paper Industry

Hội thảo chủ đề “Tình trạng của ngành công nghiệp giấy Ấn Độ” trình bày bởi ông PG Mukundan, Chủ tịch hiệp hội IARPMA
11:05 - 11:35, Thứ 4, 26/06/2019
MR. S. COOPER PARTNER
Minipack

Trends for secondary packing in paper & Duplex board industry

Hội thảo chủ đề “Xu hướng đóng gói thứ cấp trong ngành công nghiệp giấy & giấy Duplex board” trình bày bởi ông S. Cooper Partner
11:40 - 12:10, Thứ 4, 26/06/2019
MR. MICHAEL WANG
Hangzhou Pnshar Technology co., ltd.

Lab equipment for paper-making industries

Hội thảo chủ đề “Thiết bị phòng thí nghiệm cho ngành sản xuất giấy” trình bày bởi ông Michael Wang, Hangzhou Pnshar Technology co., ltd.