GIAN ĐẤT TRỐNG

Dành cho nhà triển lãm tự muốn thiết kế gian hàng

360$/m2 (tối thiểu 18 m2)

ĐẶT GIAN HÀNG

GIAN TIÊU CHUẨN

Gian tiêu chuẩn bao gồm: Bảng tên Công ty và số gian hàng

390$/m2 (Tối thiểu 9m2)

  • Thảm gian hàng – Vệ sinh hằng ngày
  • 2 bóng đèn huỳnh quang 40W
  • 1 Bàn thông tin
  • 2 Ghế xếp
  • 1 Thùng đựng rác
  • 1 ổ điện 220V

Phí đăng ký: $285

ĐẶT GIAN HÀNG