Tham gia Clean Water Vietnam 2020 để có cơ hội:

 • Khám phá triển lãm tiêu biểu nhất ngành xử lý nước tại Việt Nam
 • Là nền tảng tiết kiệm để phát triển kinh doanh
 • Tương tác với khách hàng tiềm năng
 • Gặp gỡ lãnh đạo và chuyên gia
 • Tối ưu hóa ngân sách marketing
 • Trao đổi kinh doanh cùng các doanh nghiệp
 • Bắt kịp xu hướng mới
 • Gia tăng nhận thức của khách hàng về tổ chức

Tại Clean Water Vietnam 2020:

 • Mở rộng mạng lưới
 • Gặp gỡ trực tiếp 1:1
 • Học hỏi kiến thức, công nghệ mới
 • Kết nối nhanh chóng, hiệu quả
 • Quảng bá qua nhiều ấn phẩm quảng cáo