LĨNH VỰC TRƯNG BÀY

• Xử lý nước thải công nghiệp
• Công nghệ tái chế, lọc và tái sử dụng nước
• Công nghệ thủy lợi
• Phát hiện rò rỉ và mất nước
• Công nghệ siêu lọc
• Công nghệ đo nước
• Hồ chứa bề mặt
• Công nghệ nước R & D
• Quản lý tài nguyên nước
• Quản lý nước đô thị
• Quản lý và xử lý nước thải
• Nước siêu tinh khiết
• Sản xuất nước đóng chai
• Thoát nước
• Công nghệ quản lý và thu hoạch nước mưa
• Tách hạt
• Công nghệ thiết bị tuyển nổi
• Công nghệ khử trùng và gây ô nhiễm sinh học
• Loại bỏ và phục hồi chất dinh dưỡng
• Tái sử dụng nước
• Công nghệ loại bỏ hạt
• Xử lý dư và làm dày bùn
• Phục hồi tài nguyên
• Hệ thống xử lý tự nhiên
• Công nghệ nước sạch, xanh và bền vững

 

LÝ DO THAM GIA

Tham gia gian hàng để:

• Tham gia một sự kiện chuyên nghiệp ngành nước
• Tận dụng cơ hội phát triển kinh doanh
• Gặp gỡ trực tiếp với khách hàng mục tiêu
• Tiếp cận với các lãnh đạo và chủ doanh nghiệp trong ngành
• Tối ưu hóa ngân sách tiếp thị
• Tối đa hóa lợi tức đầu tư
• Trao đổi kinh doanh cùng các doanh nghiệp
• Bắt kịp xu hướng mới
• Gia tăng nhận thức của khách hàng về doanh nghiệp của quý vị

Clean Water Vietnam 2020 mang đến những gì?

• Mạng lưới chuyên ngành mạnh mẽ
• Các cuộc gặp trực tiếp 1:1 với giới chuyên môn
• Kiến thức, công nghệ mới
• Kết nối nhanh chóng, hiệu quả
• Quảng bá qua nhiều ấn phẩm quảng cáo