CLEAN WATER VIETNAM 2020

Triển lãm và Hội nghị Quốc tế chuyên ngành công nghiệp Xử Lý Nước và Bảo Vệ Môi Trường tại Việt Nam

Sự kiện: Clean Water Vietnam 2020

Thời gian: 17 – 19 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Việt Nam

Ban tổ chức:

Công ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo & Triển lãm Minh Vi (VEAS)

Trung tâm thông tin hóa chất quốc gia Trung Quốc

Đơn vị hỗ trợ:

Bộ Công Thương Việt Nam (MOIT)

Bộ Thương mại Trung Quốc (MOFCOM)

Đồng diễn ra với:

Paper Expo Vietnam 2020

Packaging Print & Label Vietnam 2020

Coatings Expo Vietnam 2020

Rubber & Tyre Vietnam 2020

Plastech Expo Vietnam 2020

THÔNG TIN CHUNG

Quy mô triển lãm dự kiến: 2.000 m2

Số lượng đơn vị trưng bày dự kiến: 100

Số lượng khách tham quan: 3.000

Giờ mở cửa:

17-18 tháng 6 năm 2020: 09:00 -17:00

19 tháng 6 năm 2020: 09:00 – 16:00